Pinsel°p Dag 2

Ringerike O-lag 04.06.01


Resultatliste per klasse

D11-12
D11-12N
D/H 10 u tid
D13-14
D13-16C
D13-16N

D15-16 D17-18 D17C D17N D19-20 D19AK
D21AL D35 D40 D45 D50 D55
D60 D65 D70 H11-12 H11-12N H13-14
H13-16C H13-16N H15-16 H17-18 H17C H17N
H19-20 H19AK H21AL H35- H40 H45-
H50- H55 H60 H65 H70 H75
H80

04.06.01 14:18:34 eTiming Version 1.3.8 Emit as