Aurenhaugen Ringerike O-lag

Målestokk 1:10000

Ekvidistanse 5m
Utgitt 1998
Detaljfattig tettvokst bratt ås med mer detaljrikt område på toppen
Areal 2.1 km²
Synfaring Leif Roger Hultgreen og Knut Olav Sunde, rentegning Knut Olav Sunde