Bergerbakken Ringerike O-lag og IF Liv/Fossekallen

Målestokk 1:10000

Ekvidistanse 5m
Utgitt 2003
Detaljrik sydvendt li med blandingsskog, furumo, dødisgropterreng og ravineterreng
Areal 10.0 km²
Synfaring Roar Valstad og Knut Olav Sunde (Revidert av ROLs medlemmer 2003), rentegning Knut Olav Sunde