Heggen Ringerike O-lag

Målestokk 1:10000

heggen.jpg (18610 bytes)

Ekvidistanse 5m
Utgitt 1993, Revidert 1998
Varierende skogsterreng, skråli med blandingsskog, noe ravineterreng
Areal 2.0 km²
Synfaring og rentegning Knut Olav Sunde