Helgelandsmoen Ringerike O-lag

Målestokk 1:10000


Hele kartet (971 kB)

Ekvidistanse 2.5m
Utgitt 2000
Flat furumo og flatt myrlendt og tettvokst jordbakketerreng
Areal 7.2 km²
Synfaring Roar Valstad og Knut Olav Sunde, rentegning Knut Olav Sunde