Moesmoen Ringerike O-lag

Målestokk 1:10000

Ekvidistanse 5m
Utgitt 2003
Dels flat lettløpt furumo og dels lettløpt furuskog med store dødisgroper
Areal 5.0 km²
Synfaring Leif Roger Hultgreen og Knut Olav Sunde, rentegning Knut Olav Sunde