Ringkollen (vinterutgave) Ringerike O-lag

Målestokk 1:15000

Ekvidistanse 5m
Utgitt 1994
Dels kupert granskog og dels åpen småkupert og myrlendt furuskog
Areal 18.9 km²
Synfaring og rentegning Knut Olav Sunde og Svein Bakken