Semmentjern Ringerike O-lag

Målestokk 1:15000

Ekvidistanse 5m
Utgitt 1984
Middels kuppert detaljrikt skogsterreng med blandingsskog
Areal km²
Synfaring Hans L. Werp, Olaf Helgesen, ROL-medlemmer, rentegning Hans L. Werp