Skjerpåsen Ringerike O-lag og IF Liv/Fossekallen

Målestokk 1:10000

Ekvidistanse 5m
Utgitt 1999
Detaljrik sydvendt li med blandingsskog samt litt furumo
Areal 6.8 km²
Synfaring Roar Valstad og Knut Olav Sunde, rentegning Knut Olav Sunde