Sokna Nord Ringerike O-lag

Målestokk 1:10000

Sokna nord.jpg (16395 bytes)

Ekvidistanse 5m
Utgitt 1994
Varierende skogsterreng, skråli med blandingsskog, furumo og elveterrasser.
Areal 4.7 km²
Synfaring og rentegning Knut Olav Sunde