Vågårdsåsen Ringerike O-lag og IF Liv/Fossekallen

Målestokk 1:15000

Ekvidistanse 5m
Utgitt 1998
Detaljrik sydvendt li med blandingsskog samt noe dødisgropterreng og ravineterreng
Areal 20.2 km²
Synfaring Roar Valstad og Knut Olav Sunde, rentegning Knut Olav Sunde