Veienmarka Ringerike O-lag

Målestokk 1:7500

veienmarka.jpg (17167 bytes)

Ekvidistanse 5m
Utgitt 1997, revidert 2001
Kulturmark, noe furumo, ravineterreng og boligbebyggelse
Areal 1.5 km²
Synfaring og rentegning Knut Olav Sunde